News Archive
Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları: 1453-1699
pudra.com, 31.03.2012
"Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları: 1453-1699", Armaggan Yayınları'ndan çıktı. Kitap, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Dr. Lâle Uluç'un 14 Avrupa ülkesinde 6 yılı aÅŸkın süreyle yaptığı araÅŸtırmaların sonuçlarını içeriyor.

Avrupa’nın Osmanlılardan aldığı kültürel etkileri ortaya çıkartmayı amaçlayan "Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları: 1453-1699" isimli kitap, Turkish Cultural Foundation’ın (Türk Kültür Vakfı) katkılarıyla, Armaggan Yayınları arasında yerini aldı. Ä°çeriÄŸindeki 400 resimle okuyuculara görsel bir ÅŸölen sunan yapıt Ä°stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin eski dekanlarından Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve BoÄŸaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü yarı zamanlı öÄŸretim görevlisi, araÅŸtırmacı Dr. Lâle Uluç’un ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Kitap, 14 Avrupa ülkesinde 6 yılı aÅŸkın süreyle yapılan araÅŸtırmanın sonuçlarını içeriyor. Dokuma, çini ve seramik, çiçek ve bitki, halı, silah, tasvir, hilal ve kesiÅŸmeler baÅŸlıkları altında hazırlanan, büyük boy ve renkli 443 sayfalık yapıt, 341 kaynaktan alınan bilgilerle oluÅŸturuldu.

 
Kitap, erken modern dönem Avrupa’sında Osmanlıların geniÅŸleyen topraklarıyla oluÅŸan ortak sınırların sonucunda yoÄŸunlaÅŸan politik, diplomatik ve ticari iliÅŸkilerle, Avrupa’ya ulaÅŸan Osmanlı maddi kültürünün yansımalarını konu alıyor. Ä°stanbul’un fethedildiÄŸi 1453 tarihinde baÅŸlayan araÅŸtırma, Viyana yenilgisi sonucunda Avrupa devletlerinin gözünde yenilmezliÄŸin kaybedildiÄŸi Karlofça AnlaÅŸması (1699) arasındaki dönemi kapsıyor. Çalışmada, ticari iliÅŸkilerin toplumsal zevkler üzerinde bir etki yarattığı varsayılmıyor, alıcı toplumlarda ortaya çıkan geliÅŸmelerin, alandan çok verenle iliÅŸkilendirildiÄŸi düÅŸünülüyor.

Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları: 1453-1699
Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Dr. Lâle Uluç
Armaggan Yayınları
Source : pudra.com
 
Flag Counter