News Archive
The Target is Achieved ,Hedef Yerini Buldu
Borajet Magazine , 01.07.2012

THE TARGET IS ACHIEVED!


TCF is a global signature that promotes and maintains Turkish culture…

2011 was a successful year for TCF with the programs it undertook and carried out.

2011 was a year of growth for the Turkish Cultural Foundation (TCF), both in terms of the new programs that TCF undertook and the grants it awarded to numerous organizations and individuals that share the vision of TCF.

An exciting development in 2011 was the move of TCF to its prestigious new location in Washington, DC. The TCF office in the nation's capital joins the Boston and Istanbul offices with a growing team of professionals, interns and volunteers, who implement the mission and undertake the expanding international work of the Turkish Cultural Foundation.

A new TCF initiative on Turkish culinary culture was brought to life in Istanbul in 2011: The TCF Culinary Arts Center (Yemek Sanatlari Merkezi - YESAM), housed at ARMAGGAN located in the historical neighborhood of Nuruosmaniye. YESAM joins the Natural Dyes Research and Development Laboratory-DATU,  another cultural heritage project of TCF that was established in Istanbul in 2010.

Turkish culinary culture was brought to life by the TCF Culinary Arts Center…

CULTURAL EXCHANGE

The TCF programs and grants that create people-to-people cultural exchanges also grew last year, facilitating cultural, artistic and educational exchanges between tens of thousands of people. The various educational programs and public educational resources of TCF benefitted millions of individuals across the globe.

It contributes heavily to scientific research and education with its scholarships.
 
SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION SCHOLARSHIPS

Another fields supported by TCF are scientific researches and education. In its fourth year, the Turkish Cultural Foundation Fellowship in Culture and Art was awarded to 14 scholars. The program aims to provide support to students, researchers and scholars who conduct research and publish on the art and culture of Turkey, with a special emphasis on studies related to the preservation of Turkey's artistic and cultural heritage. Since the Fellowship program was established in 2008, a total of 20 post-doctorate and 32 Ph.D. dissertation fellowships have been awarded.

Turkish Cultural Foundation is committed to supporting education in Turkish language and heritage for Turkish American children. In 2005, TCF established the Turkish American School Grant to support local Turkish American organizations who want to establish a community school. Since 2005, TCF has supported the establishment or expansion of 24 Turkish American community schools nationwide. In 2011, the Turkish American Association of Central Ohio received the TCF school grant.

Natural Dyes Research and Development Laboratory-DATU,  established by TCF plays a major role in the promotion of the Turkish cultural heritage.

CULTURAL PROMOTION

Turkish Cultural Foundation continued to provide major grants in support of events promoting Turkish culture and art in the United States. The events ranged from Turkish culture, music and film festivals to exhibitions and theater that promote Turkish art, culture and music in the United States. TCF also supported cultural and artistic exchanges between Turkey and the United States  by supporting institutions, as well as invididual artists to celebrate and share knowledge on culture.

A SERIES OF FESTIVALS

The TCF underwrote leading Turkish cultural festivals in the United States in 2011, namely in Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Ft. Lauderdale, Houston, Seattle and Washington, DC, organized by the respective Turkish American organizations in these cities. TCF also sponsored the 2nd Children's Friendship Festival in Seattle, organized by the Turkish Cultural Association of Washington. TCF also provided a major grant to House of Turkey, a non-profit organization, which brings Turkish culture to the famed Balboa Park, the largest urban cultural park in the United States, located in San Diego, California.  With TCF funding, House of Turkey organized year-around Turkish cultural events  to highlight Turkish culture, cuisine and art to visitors of the Park, including a celebration on Turkey at the San Diego Museum of Man and representing Turkish cuisine at the Ethnic Food Fair in Spring 2011.Supported by a TCF grant, the American Turkish Association of North Carolina organized its 3rd Annual Nazim Hikmet Poetry Festival including an International Poetry Competition, which received submissions from 134 poets from all over the world. Moreover, for the 3rd year, TCF became a major sponsor of Istanbulive3: Sounds of Civilizations, a celebration of Turkish modern music organized as part of the SummerStage Concerts in Central Park, New York. Promoting Turkish cinema in the United States remained on the cultural agenda of Turkish Cultural Foundation in 2011. The Foundation was the main sponsor of the 10th Boston Turkish Film & Music Festival, organized by the Turkish American Cultural Society of New England and the 11th New York Turkish Film Festival, organized by Moon and Stars Project. The TCF grant to Moon and Stars Project in New York, like those in past years, supported the expansion of Turkish cinema to other cities, including  the  Milwaukee Turkish Film Festival and the 7th Madison Turkish Film Festival. TCF became the major sponsor of the Young Fine Arts Museums of San Francisco exhibition on "The Art of the Anatolian Kilim: Higlights from the McCoy Jones Collection. Among the other activities sponsored by TCF the 5th General Edition of the Intensive Schools on Conservation Science, which was held at Marmara University in Istanbul on July 19-29, 2011 and a workshop on conservation and restoration with the participation of two Polish conservation experts at the Istanbul Military Museum on September 18-25, 2011.


The conferences it organizes aim to promote Turkey's cultural and artistic heritage.

A SERIES OF CONFERENCES

The TCF Lecture Series in Turkish Culture and Art takes place in the United States and at the TCF Istanbul office.  In 2011, the TCF lecture series featured 26 lectures on various topics related to Turkish culture that were attended by over 1,100 participants. The TCF Istanbul Lecture Series featured in Turkish and English aim to introduce the rich cultural and artistic heritage of Turkey to members of the consular corps, foreign university faculty and the expatriate community at large residing in Istanbul. In 2011, the TCF Istanbul office hosted 18 lectures  and 460 participants.


HEDEF YERİNİ BULDU!


TCF, Türk kültürünü tanıtma ve koruma adına dünya çapında bir imza…

TCF için 2011 yılı, üstlendiği ve yürüttüğü programlarla başarı dolu bir yıl oldu.
2011 yılı TCF (Turkish Cultural Foundation) için, gerek üstlendiği ve yürüttüğü programlar, gerekse vizyonunu paylaşan çeşitli organizasyonlara ve kişilere yaptığı bağışlar açısından, tam anlamıyla bir ilerleme ve büyüme yılı oldu.

2011'deki heyecan verici gelişmelerin başında TCF’nin Washington, DC'deki yeni yerine taşınması geliyor. TCF’nin ülkenin başkentindeki yeni bürosu, aynı misyonu edinen ve her biri işini uluslararası platformda gerçekleştiren profesyoneller, stajyerler ve gönüllüler ekibiyle, Boston ve İstanbul'daki bürolarıyla iş birliği içinde hizmet veriyor.

2011 yılındaki bir başka önemli gelişme, Türk mutfak kültürünün yine TCF girişimi ile hayata geçirilmesiydi: Nuruosmaniye'nin tarihi mahallesinde bulunan ARMAGGAN'da yer alan TCF Yemek Sanatları Merkezi (YESAM)!  Böylece, 2010'da İstanbul'da bir kültür mirası projesi olarak hayata geçirilmiş olan Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’na (DATU), aynı misyonla, kurumsal bazda bir yenisi eklenmiş oldu.

Türk mutfak kültürü, TCF Yemek Sanatları Merkezi (YESAM) ile hayat buluyor…

KÜLTÜREL ALIŞVERİŞ

Onbinlerce insan arasında kültür, sanat ve eğitim alışverişi yaratmayı ve böylece halklar arasında kültür alışverişini kolaylaştırmayı hedefleyen TCF, misyonunun önemli bir parçası olarak, dünyanın bir ucundan diğerine milyonlarca kişinin, TCF’nin eğitim programlarına katılmalarına ve kamusal eğitim kaynaklarından yararlanmalarına olanak tanıyarak, bu alanda da bir büyük başarı sağladı.

TCF, verdiği burslarla, bilimsel araştırmalara ve eğitime büyük katkı sağlıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖĞRENİM BURSLARI

TCF’nin bir başka katkı alanı da bilimsel araştırmalar ve eğitim. Özellikle Türk Kültürü ve Sanatında araştırma yapan genç ve tanınmış bilim insanlarını destekleyen TCF, verdiği burslarla, Türk kültür ve sanat tarihinde burslu öğrenimin ilerlemesine destek veriyor.
Kültür ve Sanatta TCF Bilimsel Araştırma Bursu, dördüncü yılında 14 bilim insanına verildi. Program, Türkiye'nin sanatsal ve kültürel mirasının korunmasıyla ilgili araştırmalara özel önem vererek, Türkiye'nin sanatı ve kültürü konusunda araştırma yapan ve yayınlayan öğrencilere, araştırmacılara ve bilim insanlarına destek sağlamayı amaçlıyor. Bilimsel Araştırma Programı çerçevesinde 2008'den bu yana toplam 20 doktora sonrası ve 32 doktora tezi bursu vermiş olması TCF’nin bu alanda oynadığı rolün en somut göstergesi.

TCF, Türk Amerikan çocukları için Türk dili ve mirasında eğitimi desteklemeye oldukça kararlı. 2005'de, halk okulu kurmak isteyen yerel Türk Amerikan organizasyonlarını desteklemek için Türk Amerikan Okulu Ödeneği koyan TCF, o tarihten bu yana, ülke çapında 24 Türk Amerikan halk okulunun kurulmasını ve gelişmesini destekledi. 2011'de ise Merkezi Ohio Türk Amerikan Birliği, TCF okul bağışı aldı.

TCF’nin kurduğu Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DATU), kültür mirasımızın korunmasında büyük rol oynuyor.

KÜLTÜREL TANITIM

TCF, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk kültürü ve sanatını tanıtım etkinliklerinin desteklenmesinde en büyük bağışı sağlıyor. Etkinlikler Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk sanatı, kültürü ve müziğini tanıtan Türk kültür, müzik ve film festivallerinden sergi ve tiyatroya kadar çeşitli alanlara yayılmış durumda. Kültürel bilgiyi herkese tanıtmak ve paylaşmak amacıyla sadece bireyleri değil kurumları da destekleyen TCF, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kültür ve sanat alanında kayda değer bir alışveriş imkânı sunuyor.

BİR DİZİ FESTİVAL

2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Ft. Lauderdale, Houston, Seattle ve Washington, DC şehirlerinde saygın Tük Amerikan kuruluşları tarafından düzenlenen önde gelen Türk kültür festivallerinin altında imzası olan TCF, II. Çocuk Dostluk Festivalinin sponsorluğundan Etnik Yemek Fuarında Türk mutfağının temsiline kadar, Nazım Hikmet Şiir Festivali’nden çağdaş Türk müziğinin bir tanıtımı olan İstanbulive3: Uygarlıkların Sesleri'ne kadar, 7. Madison Türk Film Festivali’nden Türk sinemasının diğer şehirlere yayılmasını destekleyen New York'taki Moon and Stars Projesi’ne ve “Anadolu Kilim Sanatı: McCoy Jones Koleksiyonundan En Önemli Parçalar” Sergisi’ne kadar çok sayıda kültürel etkinliğe sponsor olarak adını duyurdu. TCF’nin Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarıyla (DATU) 2011 yılında sponsorluğunu üstlendiği,  diğer etkinlikler arasında 19-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen “Koruma Bilimi Ağırlıklı Okullar 5. Genel Baskısı” ile 18-25 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Askeri Müzesinde iki Polonyalı koruma uzmanının katılımıyla gerçekleşen koruma ve restorasyon konulu bir atölye de önemli bir yer aldı.

Düzenlenen konferanslar Türkiye’nin kültürel ve sanatsal mirasını tanıtmayı amaçlıyor.  

KONFERANSLAR SERİSİ

TCF’'nin Türk Kültürü ve Sanatı konusundaki Konferans Serisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve TCF İstanbul Bürosu’nda yer aldı. 2011'de TCF konferans serisi Türk kültürüyle ilgili çeşitli konularda, 1.100'ün üstünde katılımcının yer aldığı 26 konferansı içerdi. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde gerçekleştirilen konferanslar, Türkiye'nin zengin kültürel ve sanatsal mirasını konsolosluk heyetlerine, yabancı uyruklu öğretim üyelerine ve İstanbul'da oturan azınlıklara tanıtmayı amaçlıyor. 2011'de, TCF İstanbul Bürosu tam 18 konferans vererek 460 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Original Pages;
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Source : Borajet Magazine
 
Flag Counter